Statut


Związek Nauczycielstwa Polskiego - zwany dalej ZNP - jest jednolitym,
dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym
pracowników oświaty i wychowania,
szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby, o których mowa w art.7,
zwane dalej członkami ZNP.

 Zarząd


PREZES
Marek Dziuba
tel. 6170760 wew. 24

VICEPREZESI
Chlewiska
Jolanta Kaźmierczyk
-------------------------------------
Jastrząb

 Historia


W latach 1939 - 45 powiatu Szydłowiec jeszcze nie było.
Powstał on w 1954 roku z obszarów,
które należały administracyjnie do powiatów:
Radom, Końskie, Iłża.
Powstający powiat jest terenem rolniczym,
otoczonym ośrodkami przemysłowymi:
od północy Radom, od zachodu Końskie...


 Akty prawne


Projekt dokumentu
Ministerstwa Polityki Społecznej - "Krajowa Strategia Emerytalna.
Adekwatny i Stabilny System Emerytalny"
-----------------------------------------------
Projekt Ministra Polityki Społecznej w sprawie ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych

 Kontakt


Okręg warszawski:
00-389 Warszawa
ul.J.Smulikowskiego 6/8
Tel. 826-71-54 w. 217, 218
Fax. 828-90-50
e-mail: znp@znp.edu.pl
-------------------------------------------
Okręg Wrocławski......